close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • http://www.polonicum.uw.edu.pl/

   

  Centrum POLONICUM prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C2 (kodyfikacja grup jest zgodna z nazewnictwem poziomów znajomości języka polskiego jako obcego wprowadzona przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Rady Europy). Zajęcia kończą się testem sprawdzającym postępy w nauce. Student może uzyskać 5 ECTS. 

   

  Centrum POLONICUM obejmuje kształceniem w zakresie znajomości języka polskiego oraz w dziedzinie wiedzy o kulturze polskiej cudzoziemców, którzy studiują na różnych kierunkach stacjonarnych studiów.

   

  Cykl zajęć poświęconych polskiej kulturze, cywilizacji, historii jest oferowany przez cały rok akademicki w formie wykładów, warsztatów audiowizualnych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników POLONICUM oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o naszym kraju, która może zaowocować głębszymi studiami o Polsce.”).

   


   

  http://wlaczpolske.pl/

   

  Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski.

  Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartphonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do Internetu, niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej wersji bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com). Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce.

   

  Ze względu na zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów polskich przebywających poza Krajem oraz specyficzny charakter nauczania w języku polskim za granicą, materiały dostępne na stronie udostępniane są w formie licznych minimalnych zestawów treści, tzw. atomów. Każdy atom można dowolnie łączyć z innymi tworząc podręcznik dostosowany do realizowanego programu nauczania. Podręcznik może składać się z wielu atomów ze wszystkich przedmiotów oraz poziomów językowych i wiekowych.

  -------

  http://www.kurspolskiego.pl/

   

  Centrum Języka Polskiego Varia od 1994 roku organizuje w Krakowie kursy języka polskiego jako obcego oraz pomaga cudzoziemcom poznać polską kulturę.

  Oprócz tradycyjnych, semestralnych kursów organizujemy również wakacyjne, intensywne kursy języka polskiego w Krakowie połączone z bogatym programem kulturalnym i zakwaterowaniem u polskich rodzin i studentów.

  Wszystkie informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo na stronie internetowej:

  http://www.kurspolskiego.pl/ Strona jest również prowadzona w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: