close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PESEL

 • O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. W takich przypadkach nie pobiera się opłaty za tę  czynność (uwaga: nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż sprawa wydania paszportu  odbywa się w innym trybie).

  W tym celu należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa).

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Dotyczy to również dzieci urodzonych i zamieszkujących za granicą, których rodzice lub przynajmniej jedno z rodziców posiadają obywatelstwo polskie.

  Nie należy w tej sprawie zwracać się do organów gmin w Polsce, gdyż jedynym właściwym  organem do wystąpienia o nadanie numeru PESEL do sprawy paszportowej jest konsul.

  Tagi: PESEL

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: