close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY

 • Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.


  Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatel polski ubiegający się o wydanie paszportu za granicą powinien uwzględnić wydłużenie procedur wynikające z konieczności wyprodukowania tego dokumentu w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy dokument paszportowy minimum 3 miesiące przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu.


  Dokument paszportowy (biometryczny, drukowany w Polsce), jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego, wydawanego na okres ważności  do 1 roku.


  Dokument paszportowy wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o paszport tymczasowy, wydawany na okres do 1 roku.


  ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE, nie jest możliwe skorzystanie z pośrednictwa osób trzecich, biur podróży ani nadesłanie dokumentów pocztą. Nie ma wymogu osobistej obecności tylko małoletniego do 5 roku życia przy składaniu dla niego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 

   

  Paszport polski wydawany jest na podstawie polskich aktów stanu cywilnego. Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. kubański, powinny umiejscowić te akty w polskim urzędzie stanu cywilnego.

   

  ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Wyjątek stanowią osoby małoletnie do 18 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

  Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu:


  1. ostatnio wydany polski paszport
  2. numer ewidencyjny PESEL
  3. dokumenty potwierdzające dane osobowe (polski akt urodzenia, polski akt małżeństwa)
  4. 1 zdjęcie paszportowe
  5. w przypadku osób niepełnoletnich: ważny polski paszport lub dowód osobisty jednego lub obojga rodziców, obecność obojga rodziców obowiązkowa
  6. opłata paszportowa

   

  Czas oczekiwania na paszport wynosi ok. 2 miesięcy.

   

  W przypadku braku polskiego paszportu można przedstawić jeden z następujących dokumentów:
  - ważny polski dowód osobisty
  - poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez Wojewodę
  - decyzja Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego

   

  Paszport wydaje się:
  - dla dzieci do 13 roku życia na 5 lat
  - dla osób powyżej 13 roku życia na 10 lat
  możliwe jest uzyskanie paszportu tymczasowego wydawanego na czas oczekiwania na paszport 10-letni lub 5-letni.

   

  Cennik opłat konsularnych znajduje się w zakładce Opłaty.

   


   

  PODSTAWA PRAWNA:

   

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027, zm.: Dz. U. z 2008 r., Nr 32, poz. 192, Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 595, Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 791, Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz. U. 2010 r. Nr 152, poz. 1026),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126 ),
  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r. TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH.


   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA FOTOGRAFII PASZPORTOWEJ:

   

  Zdjęcie musi być wykonane na wprost (en face) z zamkniętymi ustami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy. Twarz powinna stanowić 70-80% fotografii, oczy na wysokości 20-30 mm od krawędzi dolnej zdjęcia (w przypadku dzieci 15-30 mm), zdjęcie kolorowe papier wysokiej jakość, jasne tło, rozmiar 3,5cm x 4,5 cm, zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wymagania techniczne- min. 300 ppi i 720 dpi).

   

   

  UWAGA:

  • zdjęcie w okularach: oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu, na szkłach okularów nie mogą występować refleksy
  • zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami - należy przedłożyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • zdjęcie z nakryciem głowy: dopuszczalne wyłącznie z powodów religijnych, po złożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna.

   

   

   

  I.    Pozycja i wygląd twarzy
  1. Głowa prosto.
  2. Zdjęcie wykonane na wprost (en face).
  3. Linia nosa w osi pionowej zdjęcia.
  4. Wyraz twarzy neutralny.
  5. Usta zamknięte.

  II.    Oczy i kierunek spojrzenia
  1. Oczy w obrębie zaznaczonej wysokości.
  2. Oczy w jednej poziomej linii.
  3. Oczy otwarte i wyraźnie widoczne niezasłonięte przez włosy lub oprawki.

  III.     Techniczne wykonanie zdjęcia.
  1. Zdjęcie ostre i o właściwym kontraście.
  2. Oświetlenie równomierne, bez cieni.
  3. Tło jednolite jasne.
  4. Odwzorowanie skóry naturalne.
  5. Brak zagięć, załamań i zanieczyszczeń w obrazie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: