close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY

 • Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych z dnia 28 sierpnia 2006 roku oraz koniecznością pobrania odcisków palców (skanowanie) wniosek o wydanie paszportu składa się OSOBIŚCIE.
   
  Z uwagi na wymagany format i gramaturę papieru wnioski nie są możliwe do pobrania ze strony internetowej.

   

  Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu:


  1. ostatnio wydany polski paszport
  2. numer ewidencyjny PESEL
  3. dokumenty potwierdzające dane osobowe (polski akt urodzenia, polski akt małżeństwa)
  4. 1 zdjęcie paszportowe
  5. dokument potwierdzający zamieszkiwanie w okręgu konsularnym Ambasady RP w Hawanie
  6. w przypadku osób niepełnoletnich: ważny polski paszport lub dowód osobisty jednego lub obojga rodziców, obecność obojga rodziców obowiązkowa
  7. opłata paszportowa

   

  Czas oczekiwania na paszport wynosi ok. 2 miesięcy.

   

  W przypadku braku polskiego paszportu można przedstawić jeden z następujących dokumentów:
  - ważny polski dowód osobisty
  - poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez Wojewodę
  - decyzja Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego

   

  Paszport wydaje się:
  - dla dzieci do 13 roku życia na 5 lat
  - dla osób powyżej 13 roku życia na 10 lat
  możliwe jest uzyskanie paszportu tymczasowego wydawanego na czas oczekiwania na paszport 10-letni lub 5-letni.

   

  Cennik opłat konsularnych znajduje się w zakładce Opłaty.

   


   

  PODSTAWA PRAWNA:

   

  • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz.1027, zm.: Dz. U. z 2008 r., Nr 32, poz. 192, Dz. U. z 2009 r., Nr 69, poz. 595, Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 791, Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych ( Dz. U. 2010 r. Nr 152, poz. 1026),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126 ),
  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r. TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH.


   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA FOTOGRAFII PASZPORTOWEJ:

   

  Zdjęcie musi być wykonane na wprost (en face) z zamkniętymi ustami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy. Twarz powinna stanowić 70-80% fotografii, oczy na wysokości 20-30 mm od krawędzi dolnej zdjęcia (w przypadku dzieci 15-30 mm), zdjęcie kolorowe papier wysokiej jakość, jasne tło, rozmiar 3,5cm x 4,5 cm, zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wymagania techniczne- min. 300 ppi i 720 dpi).

   

   

  UWAGA:

  • zdjęcie w okularach: oczy muszą być dobrze widoczne, kant szkieł i oprawki nie mogą zakrywać oczu, na szkłach okularów nie mogą występować refleksy
  • zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami - należy przedłożyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • zdjęcie z nakryciem głowy: dopuszczalne wyłącznie z powodów religijnych, po złożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet w takich przypadkach cała twarz (od brody do końca czoła) musi być dobrze widoczna.

   

   

   

  I.    Pozycja i wygląd twarzy
  1. Głowa prosto.
  2. Zdjęcie wykonane na wprost (en face).
  3. Linia nosa w osi pionowej zdjęcia.
  4. Wyraz twarzy neutralny.
  5. Usta zamknięte.

  II.    Oczy i kierunek spojrzenia
  1. Oczy w obrębie zaznaczonej wysokości.
  2. Oczy w jednej poziomej linii.
  3. Oczy otwarte i wyraźnie widoczne niezasłonięte przez włosy lub oprawki.

  III.     Techniczne wykonanie zdjęcia.
  1. Zdjęcie ostre i o właściwym kontraście.
  2. Oświetlenie równomierne, bez cieni.
  3. Tło jednolite jasne.
  4. Odwzorowanie skóry naturalne.
  5. Brak zagięć, załamań i zanieczyszczeń w obrazie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: