close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

  Ambasador Anna Pieńkosz

   

  Posiada tytuły mgr filologii romańskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i politologii (Uniwersytet Śląski). Anna Pieńkosz jest zawodowym dyplomatą. Ukończyła Akademię Dyplomatyczną MSZ. Jest również mianowanym urzędnikiem Służby Cywilnej. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęła w 2002 r. Po aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, Anna Pieńkosz rozpoczęła pracę w Departamencie Ameryki MSZ na stanowisku ds. Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). W latach 2006–2010 przebywała na placówce w Wenezueli gdzie zajmowała się sprawami politycznymi i konsularnymi, także w odniesieniu do pozostałych 9 państw akredytacji. Ponadto przez prawie rok pełniła funkcję chargé d’affaires.

  Następnie przebywała na placówce w Hawanie, gdzie pełniła funkcję charge d’affaires a.i. od września 2010 r. do marca 2011 r., a następnie kierownika referatu polityczno-ekonomicznego. W latach 2012-2014 pracowała w Departamencie Ameryki na stanowisku ds. relacji UE z Ameryką Łacińską i Karaibami, gdzie koordynowała udział Polski w dialogu biregionalnym UE z regionem latynoamerykańskim, w tym w pracach grupy roboczej Rady UE ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibami w Brukseli. Była także odpowiedzialna za współpracę z innymi organami Rady oraz grupami roboczymi zajmującymi się sprawami horyzontalnymi (m.in. narkotyki, migracja, sprawy handlowe). 

  Anna Pieńkosz zna biegle język angielski, hiszpański oraz francuski; posiada roboczą znajomość języka portugalskiego.

   

  Posta­no­wie­niem Pre­zy­denta RP z dnia 11 listopada 2014 r. Anna Pieńkosz została mia­no­wana Ambasa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Republice Kuby.

  Objęła stanowisko 12 marca 2015 roku.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: