close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 7 czerwca 2017

  – Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest ważnym partnerem w naszym poszukiwaniu równowagi między skupieniem uwagi na Europie a globalnym zaangażowaniem – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguezem.

  – Polska konsekwentnie wspierała Kubę w przezwyciężaniu barier w rozwoju gospodarczym i społecznym, wynikających z embarga nałożonego przez USA, głosując za rezolucją wzywającą do jego zniesienia na dorocznych sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ – powiedział minister Waszczykowski drugiego dnia wizyty na Kubie podczas rozmowy z Bruno Rodriguezem.

   

  Wizyta wpisuje się w proces normalizacji stosunków z USA i wzmacniania współpracy między Unią Europejską a Kubą, po podpisaniu 12 grudnia 2016 roku Umowy o dialogu i współpracy UE-Kuba. Regularną kontynuację dwustronnego dialogu zapewnia podpisany podczas wizyty Protokół ws. ustanowienia konsultacji politycznych między ministerstwami spraw zagranicznych obu krajów.

   

   

  Rozmowy ministrów dotyczyły nowej sytuacji geopolitycznej  po wyborach w USA, jej konsekwencji dla Europy oraz regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jak również perspektywy rozwoju współpracy polsko-kubańskiej, w szczególności w dziedzinie gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i akademickiej. Minister Waszczykowski poinformował m.in. o wspólnej ofercie polskiego MSZ i Uniwersytetu Warszawskiego dla dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Hawańskiego. Projekt przewiduje na początku nadchodzącego roku akademickiego pobyty studyjne poświęcone zapoznaniu się z funkcjonowaniem polskich instytucji naukowo-badawczych. W rozmowach została poruszona również kwestia uregulowania kubańskiego zadłużenia wobec Polski.

   

  – Uważamy Kubę  za obiecujący rynek dla eksportu naszych towarów i dla inwestycji, zwłaszcza biorąc pod uwagę proces zmian gospodarczych na Kubie – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas rozmowy z ministrem handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych Rodrigo Malmiercą.

   

   

  Ministrowie omówili możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, w tym zwiększenia i zróżnicowania polskiego eksportu na Kubę, m.in. o ofertę maszyn rolniczych, żywności, leków, produktów biochemicznych i technologii energetycznych ze źródeł odnawialnych. Nawiązując do regularnie organizowanych od trzech lat polskich misji gospodarczych, minister Waszczykowski zapowiedział kolejną misję polskich przedsiębiorców jesienią tego roku. Ministrowie podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki. Parafowano także Umowę o transporcie morskim. W rozmowach oficjalnych szefowi polskiej dyplomacji towarzyszyli wiceministrowie sportu i turystyki, Jarosław Stawiarski oraz finansów, Piotr Nowak.

   

  W dniach 4-6 czerwca minister Witold Waszczykowski składa pierwszą od ponad 30 lat wizytę szefa polskiej dyplomacji na wyspie, reaktywując dialog wysokiego szczebla z Kubą w nowych warunkach geopolitycznych.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: